Welkom bij Jeu de Boulesvereniging LTE Zeewolde

 

Jeu de Boulesvereniging LTE is een vereniging met als doel het spelen van Jeu de Boules of Petanque en het organiseren van activiteiten.
We hebben ongeveer 40 actieve leden. Er wordt 4 keer per week gespeeld en op zondag is er regelmatig een wedstrijd.

 

Intentieovereenkomst ondertekend door LTE

Afgelopen zaterdag heeft onze voorzitter Roel den Bakker, samen met de sportverenigingen op het sportpark de Horst, een intentieovereenkomst ondertekend. Vooraf hield de wethouder sportzaken, Ewout Suithoff,  een korte toespraak, waarin hij nog expliciet onze vereniging noemde en de voorzitter en het bestuur complimenteerde met hun inzet, waardoor o.a. het ledenniveau na een moeilijke (corona)-tijd verdubbelde. De aanwezige vertegenwoordigers van de andere sportverenigingen lieten blijken dat ook een geweldige prestatie te vinden.

De ondertekening van de overeenkomst betekent voor onze vereniging, dat wij een subsidie tegemoet kunnen zien ter ondersteuning van onze activiteiten en een start te kunnen maken met het plan om een overdekte accommodatie te realiseren.
Maar de gemeente Zeewolde verwacht natuurlijk wel een tegenprestatie. Zo wordt van elke vereniging op het sportpark verwacht, een eigen toekomstvisie op te stellen dan wel te actualiseren. Ook dienen zij hun exploitatie te verbeteren door besparingen, ledengroei en verhoging van inkomsten. Tevens moet hun sportaanbod worden verbeterd, waarbij er oog is voor de verschillende leeftijdscategorieën (inclusief mensen met een beperking). Daarnaast moeten de sportaccommodaties op peil worden gehouden volgens de daarvoor geldende normen. Door ondertekening van deze Intentieovereenkomst hebben alle verenigingen beloofd dit te doen.

De bijeenkomsten ter voorbereiding van deze overeenkomst hebben geleid tot een goed contact tussen onze vereniging en de andere sportverenigingen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een goede vorm van samenwerking op diverse gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijk inkoop beleid. Kortom de Jeu de Boulesvereniging Les Trois Etoiles staat nog duidelijker op de kaart in Zeewolde en heeft zich de afgelopen tijd goed laten horen.

Fred Bom

Zie ook:

Bijgaande foto’s

Lokale Omroep Zeewolde

Zeewolde Actueel  

 

 

 

De speeltijden zijn als volgt:

zondagmiddag
vanaf 13.00 uur
dinsdagavond
vanaf 19.30 uur
woensdagmiddag
vanaf 13.30 uur
donderdagavond
vanaf 19.30 uur

Voor nieuws zie deze pagina Nieuws/Verslagen

Toernooien vinden in principe plaats op zondagmiddag: zie de agenda

 

 

Het adres van de speel locatie is Horsterweg 216, 3893 AA Zeewolde

Verdere contactgegevens staan hier

 

 

Sponsoren

 

 


 

Ook sponsor worden van LTE? 

Neem dan contact met ons op