Contributie

Contributie

De contributie bedraagt € 96,00 per jaar of € 8,00 per maand. 

De contributie voor de NJBB bedraagt in 2024 € 26,50 per jaar. Als u lid wordt na 30-juni bedraagt de contributie NJBB € 13,25.

De contributie dient overgemaakt te worden op rekening NL85 RABO 0362 4102 16 t.n.v. Jeu de Boules Vereniging Les Trois Etoiles onder vermelding contributie.

De contributie voor de NJBB dient, na het schrijven van de penningmeester over de hoogte van de contributie, in januari van het lopende jaar te worden overgemaakt op bovenstaande rekening onder vermelding NJBB.