Geschiedenis

Het ontstaan van Les Trois Etoiles

De gemeente Zeewolde bestaat sinds 1984. In de beginjaren vonden veel sociale en maatschappelijke activiteiten plaats onder de paraplu van de Stichting ZuiderzeeMeermin (voorloper van Welzijn Zeewolde). De stichting beschikte over een houten keet, de Driesterrenkeet genaamd.

                

Die stond ongeveer op de plek van de huidige Sfinx. Er waren ook al diverse sportverenigingen actief. Twee echtparen (Bep en Han Bakker-Bernard en Annie en Henk Klepper) wilden graag jeu de boulen in het dorp en overlegden met de stichting ZuiderzeeMeermin hierover. Dit resulteerde in 1988 in de aanleg van een jeu de boulesbaan achter de Driesterrenkeet. Na een oproep in Zeewolde Aktueel en de Zeewolder Krant meldden zich 14 mensen die mee wilden doen. De werkgroep was onderdeel van de stichting ZuiderzeeMeermin. Omdat de banen bij de Driesterrenkeet lagen, kreeg de club de naam Les Trois Etoiles (drie sterren op z’n Frans) en een vlag met logo. Het jeu de boulen was een succes en al gauw kregen de banen uitbreiding, dit moest wel door de leden zelf gedaan worden.
In 1989 werd Les Trois Etoiles een zelfstandige vereniging en niet langer een werkgroep van de ZuiderzeeMeermin. Toen was al duidelijk dat de Driesterrenkeet en de Viersterrenkeet die er inmiddels bij was gekomen voor activiteiten, zouden verdwijnen door het gereedkomen van het gebouw De Meermin.

In 1992 stelde de gemeente Zeewolde fl 50.000 ter beschikking voor de aanleg van nieuwe banen en een eigen accommodatie op sportpark De Horst. De banen waren gereed in 1994, na veel werkzaamheden door de leden zelf, bijvoorbeeld de aanleg van de coniferenhaag.

 

         

      

 In 1995 is uiteindelijk een eigen accommodatie gerealiseerd in samenwerking met de hockeyvereniging. Ook hierbij waren werkzaamheden door de eigen leden van doorslaggevend belang want het gebouwtje werd casco opgeleverd.

Maar vele handen maken licht werk en in januari 1996 werd onze kantine officieel geopend door wethouder Jan Broertjes van Sportzaken. 

Zie ook het flevolandsgeheugen  voor aanvullende geschiedenis.