Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Jeu de Boulesvereniging Les Trois Étoiles” 

Wie wij zijn

Jeu de Boulesvereniging Les Trois Étoiles [hierna te noemen LTE] is een vereniging met als doel het spelen van Jeu de Boules of Petanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. Jeu de Boules. Het adres van de speellocatie is Horsterweg 216, 3893 AA Zeewolde. Verdere contactgegevens staan vermeld bij contact.

LTE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LTE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

LTE verwerkt persoonsgegevens doordat deze gegevens door leden aan ons zijn verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming LTE.

LTE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Inschrijving bij de NJBB en de mogelijke koppeling van de licentie aan het identiteitsbewijs.

Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en/of rekening. Contact mogelijk maken tussen spelers onderling voor het samenstellen van teams e.d. Delen van persoonsgegevens met derden. LTE deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie [Nederlandse Jeu de Boules Bond, zie NJBB] en [beperkte] gegevens binnen de organisatie vanwege het opmaken van de rekening, verzenden van de e-mail en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d. LTE deelt gegevens niet met andere partijen!

Cookies of vergelijkbare technieken die LTE gebruikt:

Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Leden hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kan naar de secretaris. Les Trois Etoiles wil er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

LTE neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Publicaties op de website en de media:

Regelmatig publiceren wij uitslagen en foto’s op de website, kranten en andere media. Bij bezwaren kunt u contact opnemen met de secretaris.

Lees hier het volledige privacyreglement. Bijlage 6.1, Bijlage 6.2, Bijlage 6.3.